Arkiv för kategori ‘Ändrade kostråd’

The Times Matt Ridley

The Times Ingress

Källa: The Times 25/5 2015

Min tolkning: Mer ägg, tack. Nu är det OK med kolesterol. – Denna helomvändning borde kommit för länge sedan. Mycken skada har förorsakats.

– Om du läser detta före frukost, överväg att äta ett ägg. När som helst kommer amerikanska myndigheter officiellt att avfärda kolesterol från listan av ”bekymmersamma kostkomponenter”. Man vill också tona ned råden mot mättade fetter då de saknar kopplingar till hjärt- och kärlsjukdom.

Nutrition myths

Much of the dietary information presented as fact is actually myth, according to an article co-authored by a researchers at the Palo Alto Medical Foundation Research Institute (PAMFRI), Stanford and Albert Einstein College of Medicine.

Min tolkning: Mycket av den kostinformation som presenteras som fakta är myter enligt en artikel av forskare från Palo Alto Medical Foundation Research Institute (PAMFRI) vid Stanford and Albert Einstein College of Medicine.

Källa: American Family Physician och den bakomliggande studien i sammanfattning.

Man studerade råd om vitaminer och mineraler, kolhydrater, proteiner, fetter, kostfibrer samt hur energiintag relaterade till viktminskning. Man fann att de bästa kostmodellerna delade gemensamma parametrar med ett gemensamt tema, undvik kraftigt processad mat, välj så nära naturen den kan komma.

Ur studien:

  • Högfettkost kan ge och vidmakthålla lika mycket eller större viktnedgång som lågfett- eller lågenergikost och  mat med mycket mättat fett ökar nödvändigtvis inte dödligheten.
  • Fibrer som tillförs till processad mat har inte de hälsofördelar som tillskrivs (fibrer i)* frukter och vegetabilier.
  • Att äta 3500 kcal mindre per vecka resulterar inte i en viktminskning på ett pound. (454 gram)

*) Edit: Förtydligande för att undvika missförstånd.

 

Det stundar en match i Sydafrika. Mellan professor Tim Noakes i LCHF-hörnet och hittepåmatindustrin i det andra. Nja, inte riktigt, de senare har förmodligen hetsat en dietistledare att anmäla Tim Noakes för oprofessionellt uppförande. Han har nämligen haft fräckheten att ha otraditionella åsikter om barnmat!

HPCSA - Claire Julsing Strydom

Källa: biznews.com

För några år sedan var det svenska dietister som anmälde Annika Dahlqvist för något liknande. Efter ett års noggrant övervägande kom utslaget som friade henne, därmed även LCHF-tänket och gav det en vetenskaplig bas och legitimitet.

Under tiden mellan anmälan och fram till nu har industrin möjligen insett att pengar och gamla åsikter inte kommer att vinna över uppdaterad vetenskap när det kommer till ett avgörande.

Interestingly, no paediatricians in SA expressed outrage at Noakes’ tweet. And recently, the Canadian Paediatric Society, in a joint statement with Health Canada, Dietitians of Canada and the Breastfeeding Committee for Canada issued the same advice.

Min tolkning: Intressant nog visade inga barnläkare i Sydafrika upprördhet inför Noakes’ tweet. Och nyligen utfärdade flera organisationer i Kanada liknande råd.

Jag tror inte att Claire Julsing Strydom lämnade in sin anmälan och står fast vid den uteslutande av egen övertygelse. Med all sannolikhet har hon gjort det stödd av och med spannmålsindustrin i ryggen. Det är nämligen vanligt att dietistorganisationer världen över får ekonomiska bidrag från matindustrier.

Noakes is characteristically bullish. In a recent interview with EWN’s Stephen Grootes, he says Strydom’s action is “possibly the best thing that’s ever happened to medicine in the past 10 or 20 years”.

How so?

The HPCSA will have to investigate not just him, but “what the South African public are being taught about nutrition”, and the scientific basis – or lack thereof, Noakes says. It will have to rule on the science around porridge as a first food for infants if suggesting meat and veg constitutes “unprofessional conduct”.

Min tolkning i korthet: Noakes menar att Strydoms anmälan ”…kan vara det bästa som hänt inom medicinen under de senaste 10 – 20 åren.”

HPCSA kommer att tvingas undersöka inte bara honom utan ”…vad den Sydafrikanska allmänheten får lära sig om kost…” och dess vetenskapliga bas – eller brist på vetenskap. De kommer att tvingas utreda vetenskapen om spannmålsbaserad barnmat (porridge) som spädbarns första föda om man tar ställning för att råd om kött och grönsaker innebär ”oprofessionellt beteende”.

”Hittepåmatindustrin” hade med all sannolikhet räknat med att vinna matchen redan vid invägningen. Men Tim Noakes, tillsammans med andra på hans sida, har inte vikt ned sig utan ser med tillförsikt fram emot ett avgörande. Industrin har sent omsider insett att man i praktiken satsat hela sitt anseende och framtid och måste nu så smått försöka dra sig tillbaka. I skrivande stund uppdateras nämligen artikeln med följande:

UPDATED:  Claire Julsing Strydom, president of the Association for Dietetics in SA (ADSA) has replied through Twitter, directing me to the association’s Guidelines on Infant Nutrition. These guidelines appear to suggest that ADSA and its members no longer advise cereal as a first food. I have put that question to her. Watch this space.

Det är bortom min horisont att bedöma hur opartisk och vetenskaplig HPCSA är och kommer att bedöma argumenten. Sannolikt kommer dess medlemmar inte att vilja gå i graven med ett löjeväckande rykte om vetenskaplig inkompetens.

Men, matchen är inte slut förrän den feta damen sjungit sin aria.

Misstänksamheten bland ”gammeltänkarna” mot LCHF som en behandlingsmetod för diabetiker är fortfarande legio, trots att den bygger på sund logik. Har man problem med födoämnen, i detta fall blodsockerhöjande kolhydrater, så bör man reducera eller utesluta dessa. I all synnerhet som att inga kolhydrater är på något sätt essentiella, livsnödvändiga, att äta.

Så mycket roligare då när det dyker upp säkra tecken på att informationen trots allt sprider sig i de professionella leden. Diabetes In Control är ett nyhetsbrev riktat till vårdpersonal inom diabetes.

DiabetesInControl_logo

Bland de stående inslagen finns en lista över de tre mest delade artiklarna under den gångna månaden:

DiabetesInControl_topsharedarticles

På första plats har Why a Low-Carb Diet Should Be the First Approach in Diabetes Treatment av Richard K. Bernstein funnits sedan sammanställningen av studier som den bygger på publicerades i juni 2014

 

Grundlösa kostråd

Publicerat: 2015-02-13 i Ändrade kostråd

Did the national dietary guidelines overreach when they recommended cutting dietary fat consumption to less than 30% and saturated-fat intake to less than 10% of daily energy intake? A new review suggests they did, with investigators reporting that not a single randomized, controlled clinical trial backed the advice when the recommendations were issued in 1977 in the US and in 1983 in the UK[1].

Källa: Medscape, kräver registrering och login men är kostnadsfritt

Det är många som kommenterar detta ämne men svenska medier, ”experter” och Livsmedelsverket är märkligt passiva. Låt oss hoppas att det betyder att de läser med koncentration och eftertänksamhet.

Fan tro´t.

Tack E för tipset / Erik

Nutrition Revolution—The End of the High Carbohydrates Era for Diabetes Prevention and Management

Increased dietary carbohydrates contributed to the escalating prevalence of obesity and type 2 diabetes. From the late seventies, several medical societies recommended reducing fat intake and replaced it with carbohydrates. These mistaken recommendations contributed to poor diabetes control, abnormal lipid profile and increasing insulin resistance without reduction in cardiovascular mortality. Over the last few years, strong evidence suggest reducing carbohydrates intake for patients with type 2 diabetes to less than 40%. The era of high carbohydrates came to an end.

Källa: Osama Hamdy, MD, PhD – touchEndocrinology.com

Osama Hamdy är inte vem som helst. Han skriver som representant för högt ansedda Joslin Diabetes Center vid Harvard Medical School i Boston. Deras hittillsvarande råd och dåd har sällan varit i linje med ”våra” intressen, de har ståndaktigt representerat rådande konsensus i den amerikanska diabetesvården och till följd av detta även resten av världen inklusive Sverige. Joslin Diabetes Center grundades redan 1898 av diabetesspecialisten Elliott P. Joslin (Läs mer på Wikipedia)

Carbohydrates restriction was particularly successful before the discovery of insulin, where Elliot P. Joslin successfully treated his patients diagnosed with fatty diabetes (later known as type 2 diabetes) with a diet that contained only 2 % carbohydrates and 75 % fat.7

Vanligen brukar kommentarer om den tidiga diabetesvården centrera runt hur fruktlöst det var att behandla det vi kallar diabetes typ 1 innan insulinet introducerades i början av 20-talet. I citatet ovan nämner Osama Hamdy hur Joslin ”…framgångsrikt behandlade fetmadiabetes med en kost som endast innefattade 2% kolhydrater och 75% fett…”

Fatty diabetes” har jag aldrig tidigare stött på som beskrivning av sockersjuka, det de nogräknade numera kallar diabetes typ 2. Fyndigt och beskrivande. Ska kanske ta in det i min vokabulär i fortsättningen.

Nåja, säg det som varar beständigt. Under många år har även Joslin Diabetes Center befunnit sig på en lång ökenvandring där inget för diabetespatienter fruktbart växer. Nu har emellertid bomben släppts av Osama Hamdy och han gör det som om Joslin Diabetes Center alltid haft kursen rätt. För mig är det skit samma, det är nu och framåt som är viktigt. Kritiker kommer med all säkerhet att gräva i historien och fläcka många forskares namn. Läs gärna The Big Fat Surprise, Why Butter, Meat & Cheese Belong in a Healthy Diet av Nina Teicholz.

Now, it is obvious that increasing carbohydrates in the diet increases glucose toxicity and consequently increases insulin resistance, triglycerides level, and reduces HDL-cholesterol. Recently, the ADA departed from the recommendation of high carbohydrates intake and recommended individualization of the nutrition needs.

Lägg märke till att han skriver ”glucose toxicity”, blodsockrets giftverkan. Normalt brukar traditionalister (läs dietister och motsvarande) framhålla glukosens livsnödvändighet och välsignelse för kroppen. Man bortser gärna från att det är farligt redan om blodsockermängden i blodet varaktigt ökar med bara ett par gram.

Sista meningen är riktigt roande, även ADA (American Diabetic Association) släpper hittillsvarande rekommendation om mycket kolhydrater till diabetiker och förordar ”individualisering”. Det där har florerat ett tag bland svenska dietister också, man hänvisar till gummibandsargumentet ”individuella råd”, förmodligen för att undvika en fruktlös diskussion med sina många kritiker. Fegt och platt.


7. Westman EC, Yancy WS, Humphreys M. Dietary Treatment of Diabetes Mellitus in the Pre-Insulin Era (1914-1922). Perspect Biol Med. 2006;49(1):77-83.

The nation’s top nutrition advisory panel has decided to drop its caution about eating cholesterol-laden food, a move that could undo almost 40 years of government warnings about its consumption.

Källa: The Washington Post

I USA har det sedan ett 40-tal år funnits råd som pekar ut kolesterol i mat som en allvarlig hälsofara. Dessa kan nu vara på väg att fasas ut sedan en rådgivande kommitté i December beslöt om att uppdatera kunskapsläget.

Walter Willett, chair of the nutrition department at the Harvard School of Public Health, also called the turnaround on cholesterol a “reasonable move.”

“There’s been a shift of thinking,” he said

Att lämna aktivt motarbetande av kolesterolkonsumtion är ett mycket stort steg framåt. I Sverige har vi inte haft sådana råd, men vi kan hoppas att det nuvarande trycket på vården att regelmässigt förskriva statiner (kolesterolpåverkande preparat) i förebyggande syfte kommer att minska.