Arkiv för november, 2015

ETC Mamma Mu

Källa: Johan Ehrenberg i ETC

Inför klimatmötet i Paris kan det vara på plats att fundera på vad så kallade utsläpp av växthusgaser innebär och deras faktiska ursprung. Ledaren i ETC av Johan Ehrenberg är en bra, om än inte invändningsfri, sammanfattning.

I ett par tidigare inlägg här på MatFrisk har jag berört kemin bakom kolets kretslopp: Vart tar fettet vägen när du går ner i vikt? och FN:s klimatpanel och vår miljö.

Maskstudie och fetma

Publicerat: 2015-11-24 i Djurstudie, fetma, Kolhydrater
Etiketter:

Maskstudie VK

Källa: VK

Studien visar att en viktig process för att tarmcellerna ska ta upp fettämnen normalt är rytmiska fenomen i maskarnas tarmar som gör att protoner släpps ut med jämna mellanrum.

– Dessa insikter, i hur protonutsläpp och tarmrörelser spelar en avgörande roll i ämnesomsättning hos rundmaskar, kan vara en viktig del i fortsatt forskning kring ämnesomsättning hos människor, säger Ming Sheng, doktorand vid Umeå centrum för molekylär medicin och författare av avhandlingen.

Protoner är den positivt laddade kärnan av en väteatom. Om en lösning innehåller ett laddningsöverskott av protoner är dess pH < 7 och därmed sur.

Såvitt jag förstår vill man söka mekanismer för att styra/minska upptaget av fett i tarmen, förmodligen med avsikt att påverka övervikt/fetma. Det innebär i praktiken att man tar bort delar av den mat vi äter och för att bli varaktigt nöjda (”mätta”) kommer vi att äta mer av annat istället. Alternativt kör vi med kortare intervall mellan målen, vi äter ett antal mellanmål.

Om äter fettsnålt eller utnyttjar något piller baserat på forskningen ovan så är det mycket sannolikt att vi då kompletterar med kolhydratrika produkter. För att hålla ett måttligt blodsocker kommer en del av dessa kolhydrater att mellanlagras* som fettsyror/fett. Att ha ett fettlager ger ingen mättnadskänsla, fråga vilken som helst med avsevärd övervikt/fetma om de, jämfört med normalviktiga, är mättare.

Sannolikt äter man mer/oftare om maten ger mindre bidrag från fett i tarmen, möjligen kommer det extra ätandet att lagras på oönskade ställen. 10 gram bestående energilagring som fett per dag ger dryga 4 kg extra kroppsmassa** per år.

Med detta sagt vill jag påpeka att jag inte har något emot denna grundforskning.


*) Denna mellanlagring är nödvändig för att undvika skadligt förhöjt blodsocker. Förutsatt att vi kontinuerligt omsätter detta lager i samma utsträckning som det bildas, inte nödvändigtvis samma dag, så ger det ingen bestående kroppsmassepåverkan, vi ökar inte i vikt.

**) 10 gram = 90 kcal  ger 32850 kcal/år vilket lagras som 4,38 kg fettväv á 7500 kcal/kg

 

Faktaresistens

Publicerat: 2015-11-23 i Ironi
Etiketter:

Faktaresistens

Källa: The New Yorker

Dessa faktaresistenta människor kan ytligt sett ge intryck av att ha alla nödvändiga förmågor att ta till sig fakta och kunskaper, likafullt saknar de förmågan att bearbeta dem. Dagens informationsrikedom förstärker denna egenskap. De som utvecklar någon form av faktaresistens tycks riskera att den sprider sig okontrollerbart till ständigt nya områden.

Jag har några (få) facebookbekanta som förbluffar mig med gränslös stollighet men behåller dem då de bidrar med skuggor som gör att ljuset framträder. Kämpa på, ni lär inte själva kunna identifiera vilka ni är.

Den som t.ex. ifrågasätter evolutionen frågar efter bevis för att den sker. Vanligen brukar evolutionen beskrivas i termer av positiv anpassning, men den sker ytterst långsamt och under ett ordinärt liv hinner den ”vanliga människan” inte se ett vitten av den. Men evolutionens krafter är så mycket mer aktiva i den ”andra änden” där påtagligt faktaresistenta människor mer eller mindre frivilligt avstår från att lämna ytterligare bidrag till den samlade genpoolen.

Darwin Awards

Källa: The Darwin Awards

Baconstoppet på Comfort Hotels hävt!

Publicerat: 2015-11-23 i Utblick
Etiketter:

Baconstoppet hävt

  • Min definition av intelligens är förmåga att ta in ny information, bearbeta resultatet och ta logiska beslut baserat på detta.

Jag tvivlade aldrig på att Petter Stordalen skulle ändra sig i frågan om bacon- och prinskorvstoppet, men att det skulle ske så utomordentligt snabbt var inte väntat. Jag lider (nåja, ler i mjugg) med alla hans medarbetare som tvingats böja sig i onaturliga vinklar för att motivera inför media och gäster hur klokt baconstoppet var.

Enligt min definition är Petter Stordalen intelligent. Men inte hela tiden.

Kor som ska äta gräs?

Publicerat: 2015-11-23 i Artegen föda, Jordbruk, Utblick
Etiketter:,

Vetenskapsradion sände denna morgon (måndag 23 november 2015) ett kort inslag med en forskare som försöker avla fram kor som skall äta gräs och samtidigt ge stora mängder mjölk. Avsikten är att minska mängden kraftfoder.

Vetenskapsradion

Källa: Vetenskapsradions nyheter, inslaget börjar efter ungefär 2:35. Ett kort citat:

  • Kor är ursprungligen gräsätare. Min kommentar: Kor är gräsätare som av människor tvingats överge sin artegna kost.

Jag uppskattar ambitionen att börja utfodra korna med artegen föda. Släpp dem gärna ”på skogen” där de kan ta hand om sly och en och annan sork. Det var i vart fall de kor vi hade i min barndom gärna använde som tilltugg när tillfälle gavs.

Lycka till, professor Kjell Holtenius och medarbetare, 300 kor vid forskningsanläggningen utanför Uppsala.

Antibiotika i jordbruk

Än allvarligare blir skillnaderna när man studerar vilka antibiotika som används och hur de ges till djuren i olika EU-länder. I Sverige används mestadels penicillin, som har ett smalt spektrum. Antibiotika förskrivs av veterinär och huvuddelen injiceras till enskilda sjuka djur.

Mönstret i övriga EU är dessvärre helt annorlunda. En färsk studie från det europeiska läkemedelsverket EMA visar att bredspektrumantibiotika, som lättare ger upphov till resistens, används i stor utsträckning. Merparten, i vissa länder över 90 procent, ges till hela grupper av djur vilket indikerar att antibiotika används rutinmässigt för att förebygga sjukdom eller för att öka tillväxten.

Källa: Dagens Nyheter

 

Man behöver inte vara synsk för att räkna ut reaktionerna, inte heller att Västerbottens-Kuriren lägger uppföljaren bakom en betalvägg.
Baconstopp VK betalvägg

En halvtaskig mobilbild av en nästan helsida:

Baconstopp helsida

Så en reaktion från etnologen Jonas EngmanNordiska Museet:

Baconstopp citat

Han må vara väl bevandrad i människors beteenden, men hans kemikunskaper är grunda. Politisk korrekthet kräver numera att man skyller regn, rusk, stormar och värme på av människan förorsakade utsläpp av ”växthusgaser”. Till dessa räknas koldioxid (CO2), metan (CH4) samt den överlägset effektivaste av dem alla, vatten i form av ånga (H2O). Lägg märke till att endast tre atomer förekommer, väte, syre och kol, alla tre förutsättningar för liv som vi känner det.

Det är komplett omöjligt att påverka hur mycket syre och väte som finns runt oss, den enda vi i någon mån påverkar är mängden kol som frisätts från miljontals år gamla fossila lager som kolgruvor och olja. När detta kol når jordens yta och atmosfär kommer det förr eller senare att hamna i den följd av kemiska reaktioner vi kallar liv.

Det politiskt korreka klimatalarmister och deras måttligt bildade följare inte inser är att utsläpp och omsättning är två skilda begrepp med bara måttlig överlappning.

Omsättningen är en förutsättning för liv och utsläppen sker från kolgruvor samt gas- och oljekällor. Norrmännen med sina ”miljövänliga” elbilar är/var, räknat per capita, första rangens kolutsläppare. Investeraren Petter Stordalen är norrman, i vad mån hans hotell- och fastighetsimperium finansieras av oljeintressen låter jag andra ta reda på.