Inlägg märkta ‘metalloprotein’

Jag antar att inte alla är intresserade av eller uppskattar mina skriverier om silver/kollodialt silver/silverjoner. Men med tanke på att det är många som har eller har haft akvarier så kanske detta kan vara av intresse? Först en referens till mitt förra inlägg om metalloproteinerSilver – del 7, metalloproteiner? Här ett kort citat:

För att hemoglobinet skall kunna transportera syre måste järnet vara en tvåvärd jon, Fe2+. Ett par kväveföreningar som finns i fordonsavgaser, NO och NO2, ändrar järnjonen till Fe3+. Produkten blir methemoglobin som saknar förmåga att transportera syre.

Nyblivna akvarister som antingen handlar på fel ställe eller inte lyssnar, minns och/eller följer råden kommer med stor sannolikhet att råka ut för nitritförgiftning. Den är, utom i de lättaste fallen, dödlig och innebär att fiskar kvävs även i väl genomluftat (”syrerikt”*) vatten.

 • Nystartade akvarier har ingen eller bara obetydlig bakterieflora.
 • Nyblivna akvarister vill gärna ha alla tänkbara (och otänkbara) fiskar. (”Den där, dom där…” och så vidare.)
 • Det är roligt att mata fiskarna och dom äter så glupskt. Åtminstone några dagar.
 • Efter några dagar börjar de hänga i ytan och snappa efter luft.
 • En, några eller alla dör.
 • Man går till butiken och vill ha ersättning, ”De måste ha varit sjuka när jag köpte dem!”. Ja, inte alla gör det, några vill veta vad som hände.

Vad hände?

 • All mat värd namnet innehåller proteiner som byggs av aminosyror. Amin- innebär att de innehåller atomer av grundämnet kväve (N).
 • När maten bryts ner, oavsett om fisken ätit upp den eller den hamnar på botten, denatureras proteinerna, spjälkas till enskilda aminosyror.
 • Dessa bryts ner ytterligare och bildar nitriter. Dessa innehåller jonen NO2.
 • I ett moget och väl fungerande akvarium finns bakterier som tar hand om nitriter och gör om dem till nitrater som i sin tur är ett av de näringsämnen som växter (och alger!) behöver.
 • I ett ”nytt” vatten finns inte tillräckligt av dessa bakterier. Visserligen följer de med fiskarna och det vatten de levereras med, men i oerhört små mängder jämfört med behovet.
 • Dessa bakterier förökar sig snabbt, men inte oändligt snabbt.
 • Under de första dagarna, säg uppåt två veckor, är de i underskott.
 • Den som bara lyssnade med ena örat och dessutom är otålig går till akvariebutiken lite för tidigt och köper mer fisk, kanske av någon som inte inser att det gäller en nybörjare.
 • Tips till säljare: Man känner ofta igen en nybörjare på att de redan ”vet allt”.
 • Mer fisk äter mer och det är så roligt att mata dem…

Du skönjer mönstret, eller hur? Nitritjonerna fångar upp en elektron ur den jonsoppa som finns i akvariet och så har du NO2, kvävedioxid, en av de ämnen som förstör blodets hemoglobin och gör om det till odugligt methemoglobin. Finns även på svenska Wiki, men informationen är mager.

Hur bör du göra?

 • I idealfallet börjar du med ett fisktomt eller mycket få fiskar i akvariet. Säg en per 10 liter vatten eller så.
 • Jag brukade suga upp lite slam från ett moget akvarium och leverera i en påse med minst lika mycket luft i som om det innehöll fisk, bakterierna behöver syre!
 • Påsens innehåll ska hällas i akvariet även om det känns motbjudande att smutsa ned det.
 • Utan bakterier går det aldrig att få riktigt kristallklart vatten.
 • Mata fiskarna med så små mängder att du känner dåligt samvete när de tigger mer. Inte för att de någonsin kommer att begripa varför du gör så, men chansen att leva längre än en vecka ökar dramatiskt.

test_nitrit

 • Nitrithalten stiger likafullt men nu i kontrollerad omfattning. Det finns nitrittester så du kan följa utvecklingen.
 • Eftersom bakterierna snabbt ökar i antal kommer de en vacker dag att närmast momentant göra slut på nitritöverskottet.
 • Akvariet är, vad gäller nitritförgiftningsrisken, moget, men bara för den mängd fisk du har och den mängd mat du ger.
 • Nu kan du gradvis mata mer och sätta in fler fiskar, mognadsprocessen går fortsättningsvis mycket snabbare.

Läs mer: Länkar från google, jag garanterar inte att dessa innehåller korrekt information.


*) Vattenrörelse/genomluftning anses ge ett ”syrerikt” vatten, men den främsta effekten är att avlägsna koldioxiden (CO2). Minns då att växters viktigaste kolkälla är just koldioxiden. Genomluftar du för kraftigt kommer dina undervattensväxter aldrig att växa som du vill. Välj då gärna att komplettera med flytväxter som tar sin koldioxid från luften.

Annonser

Om och när du finner irrelevanta och/eller direkt felaktiga påståenden i en text så är det skäl att vara uppmärksam på resten. Här ett exempel:

Kroppen har inbyggda utrensningssystem
Kroppen har en mängd såkallade metalloproteiner (min fetstil) som kapslar in olika metalljoner och för dessa i säkerhet till cellerna. De har också som uppgift att rensa ut överflödiga mängder. Kroppen har ett självreglerande system som strävar efter homeostas. Utan metalloproteinerna så skulle kroppens intrikata kemiska system inte fungera, då alla metalljoner skulle reagera med bland annat kroppens kloridinnehåll. Redan saliven innehåller en stor mängd metalloproteiner som kapslar in och skyddar silverjoner från att reagera med magens kloridbemängda saltsyra.

Källa: http://www.ion-silver.com/allt.om.silver.html

Begreppet metalloproteiner finns, men här används det på helt fel sätt. Om det är av okunnighet, önsketänkande eller medvetet för att bedra läsarna kan jag omöjligt avgöra.

haemoglobin

 • Metalloproteiner är ett samlingsbegrepp för alla proteiner som innehåller en eller flera metallatomer.
 • Kroppens vanligaste metalloprotein är hemoglobin, blodets syre- och koldioxidtransportör, se bilden till vänster. Metallen ifråga är järn (Fe). *
 • Insulin i den form det förvaras i bukspottkörteln och sedan avges är ett kluster av sex insulinmolekyler sammanfogade med en zinkatom i mitten.
 • Järn, koppar, zink, kobolt och molybden är exempel på de sammanlagt 11 metaller som ingår i proteiner (ex. hormoner och enzymer) och därför bygger metalloproteiner.
 • Merparten av kroppens proteiner är metalloproteiner.

Det är korrekt att ”Utan metalloproteinerna så skulle kroppens intrikata kemiska system inte fungera…”, men påståendet att de ”skyddar” silverjoner från att reagera med magsyran känns som ”hittepå”. Den som känner seriösa källor som stöder påståendet är välkomna att kontakta mig.

 • Den seriösa nutritionslitteraturen nämner för övrigt inte silver som ett essentiellt spårämne.

Jag hoppas att den som upptäcker fel i det jag skriver kommenterar eller mailar till erik(dot)matfrisk(at)gmail.com.

Tidigare i ämnet: Silver – Del 1, grundläggande kemi,  Silver – del 2, hur farligt/ofarligt är ett ämne?,  Silver – del 3, utspädningseffekten,  Silver – del 4, Vad är en kolloid?,  Silver – del 5, Är det ”farligt”?Silver – del 6, passage genom hud

Fortsättning följer.


*) För att hemoglobinet skall kunna transportera syre måste järnet vara en tvåvärd jon, Fe2+. Ett par kväveföreningar som finns i fordonsavgaser, NO och NO2, ändrar järnjonen till Fe3+. Produkten blir methemoglobin som saknar förmåga att transportera syre.